ART PRESS octobre 2016 – Suppl: Hervé Di Rosa et les arts modestes